تماس با مدیر عامل
علی پورمؤمن دوانی مدیر عامل
شماره تماس: 09128708466 ایمیل :‌ Ali@bnsmarine.com
علی پورمؤمن دوانی مدیر عامل